Dienovada

Mano nuotrauka
Vardas:
Vietovė: Vilnius, Lietuva, Lithuania

2006-11-28

Skęstantis te griebiasi šiaudo.

J
( miktamas )


Tinginystė užspaudė mano žiaunas
Ir aš nebegaliu prakvėpuoti. Kelias
Link Tavęs, užvertas didžiais sklasčiais.
Rankos nebesueina į veną bendrai maldai,
Kūno dalys išsibarstė po pasaulį ir neša ligą.
Sulėtėjo mano žingsniai, aplink tamsi giria,
Debesys apsupo mane it tinklu, pagavo
Nebudėjimo minutę ir nebemato mano akys
Šviesos ir tikėti aptingo širdis. Supratimas
Dingo iš mano kūno tarsi vilkų pavytas
Ir išdrėgstas. Esu prarytas stambios žuvies –
Nuodėmės, kuriai malonus mano skonis.
Meldžiu Viešpatie, paleisk priešnuodžius
Užnuoditam mano būviui, maldauju
Neužverk man duobės. Aš atsipalaiduosiu
O Tu mane trauk, nes iklimpau per giliai
Ir baimė kausto mano raumenis, apspito
Žemės kirmėlės ir gyvą mane ėda
Pasimėgaudamos kviečia savuosius,
Kad nučiulptu mano kaulus, ištrintu
Tavo vardą iš gyslų. Viešpatie meldžiu
Nors vieno Tavo kraujo lašo, kuris
Išnaikintu mano priešus ir pakeistu
Mano gyslose užsisenėjusius dumblus
Į tekantį Tavo kraują, į gyvybės šaltinius
Kuriuose skambėtu Tau Aleliuja, Glorija
Karaliui, Sutvėrėjui. Šlovinsiu Tavo vardą
Valdove, nors Tu ir atstumtum savo
išrinktą tarną dėl nepakeičiamo blogo elgesio,
maldausiu Tavęs pasigailėjimo ir Tavo
amžina meilė te sušvinta mano akyse, ir
vėl išvydęs Tavo gailestingumą kartosiu:
nėra jokių kitų Dievų, tik vienas Tu
o Viešpatie. Te gieda mano širdis
Šlovės giesmę Tau, Karaliau. Tavo rankose
Vėtyklė ir Tu esi Teisusis. Te ateina greičiau
Prisikėlimo diena, kai Viešpats žengs
Su savo galinga angelų armija. Tekėk
Šventoji Dievo Dvasia per mus užspaustuosius,
Gelbėk Kantrusis Viešpatie, nes niekas
Kitas nestos teisme už mus, kaip tik TuGyditojau.
Skęstantis te griebiasi šiaudo.